تحصیلات


فوق لیسانس

مدیریت صنعتی

شهریور ۱۳۹۵ - شهریور ۱۳۹۷

مدرک خودم رو در دانشگاه علوم و تحقیقات گرفتم و این رشته تنها کمکی که به من کرد در حوزه روش های تصمیم گیری بود و موضوع پایان نامه من نیز سیستم تصمیم گیر پشتیبان قوی جهت کنترل هزینه های گارانتی و افزایش کیفیت بود.


لیسانس

مهندسی نرم افزار

شهریور ۱۳۹۰ - خرداد ۱۳۹۵

در دانشگاه آزاد واحد کرج این رشترو گذروندم که خیلی هم به کارم نیومد فقط برخی درس های کامپیوتری واسم جالب بود و موضوع پروژه نهاییم هم یک سیستم رمزنگاری بود تحت سی شارپ.


دوره های آموزشی


مجتمع فنی تهران

MCTS

مرداد ۱۳۹۱ - شهریور ۱۳۹۲

دوره های مختلفی رو در مجتمع فنی تهران گذروندم و مدرک آن ها رو کسب کردم شامل SQL Server و DotNet و در کل طراحی وب با سی شارپ.


نیک آموز

No SQL

اردیبهشت ۱۳۹۸ - اسفند ۱۳۹۹

بانک های اطلاعاتی غیر رابطه ای شامل MongoDB و Redis و Cassandra و ... رو در موسسه نیک آموز گذروندم.