پروژه ها


مرتب خودرو

1399

مرتب خودرو شرکت خدمات پس از فروش شرکت سیف خودرو می باشد و من در این پروژه سیستم خدمات پس از فروش شامل فرآیند پذیرش تا ترخیص رو راه اندازی کردیم.


آسان بیت

1398

آسان بیت یک وب اپلیکیشن خرید و فروش ارز های دیجیتال می باشد.


نمایندگی گروه بهمن

1398

راه اندازی سیستم داخلی برای یکی از نمایندگان گروه بهمن.