استارت آپ ها


شب خبر

شب خیر رو راه اندازی کردم تا بتونیم اخبار سایت های مختلف رو یکجا راحت بخونیم و این سایت رو جوری تنظیم کردم تا اخبار مهم رو از سایت مختلف با ذکر منبع منتشر کند.


جلسأپ

جلسآپ یک پروژه بزرگ برای حذف کاغد های سازمانی می باشد که در حال کامل شدن هست.